Laboratorijos

 • Agrobiologijos laboratorija.
  • Dirvožemio kokybės, tvarumo ir pokyčių klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis tyrimai;
  • Inovatyvių agrotechnologijų efektyvumo ir poveikio aplinkai tyrimai;
  • Požeminės ir antžeminės daugiafunkcinių žemės ūkio augalų biomasės kokybės tyrimai.
 • Agrobiotechnologijos laboratorija.
  • Žemės ūkio augalų pradinės selekcinės medžiagos kūrimas biotechnologiniais metodais;
  • Įvairių veiksnių (makro-, mikroelementų, aminorūgščių, augalų apsaugos priemonių ir t. t.) poveikio augalams įvertinimas. Augalų mikrodauginimas.
 • Aplinkotyros laboratorija.
  • Agro, hidro ir miško ekosistemų komponentų kokybės tyrimai.
 • Augalinių žaliavų kokybės laboratorija.
  • Augalinių žaliavų kokybė (cheminė sudėtis, jo pokyčiai brendimo, derliaus nuėmimo, laikymo metu);
  • Kenksmingų organizmų biologija, ekologija, fiziologija, toksikologija, kontroliuojamoje aplinkoje;
  • Bičių rasių DNR, motinų feromonai, bičių produktų kokybė.
 • Biologinių žymeklių laboratorija.
  • Žemės ūkio augalų produktyvumo, atsparumo patogenams ir aplinkos poveikiui požymių genetinės prigimties tyrimai;
  • Molekulinių žymeklių, tinkamų ekonomiškai vertingų požymių selekcijai ir augalų būklės  diagnostikai  technologiniame procese kūrimas.
 • Mikrobiologijos laboratorija.
  • Augalų patogenų, mikotoksinų producentų bei kitų su dirvožemio, maisto ir pašarų bei aplinkos užterštumu susijusių mikrooganizmų ir jų sudėtinių dalių identifikavimas ir pokyčių tyrimai;
  • Mikroorganizmų (ląstelių kultūrų) fenotipų, ekobendrijų analizė ir kokybės kontrolė metabolinių antspaudų metodu;
  • Faktorių lemiančių optimalias mikroorganizmų (ląstelių kultūrų) augimo sąlygas bei genetinius pakitimus tyrimai. Patogenų invazijos procesų tyrimai augaluose naudojant optinę, skenuojančią elektroninę ir konfokalinę mikroskopiją.
 • Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratorija.
  • Aukšto lygio mokslo tiriamieji darbai skirti medienos ir jos produktų kokybės tyrimams;
  • Apvaliosios ir statybinės medienos apdirbimo technologijų kūrimas bei tobulinimas;
  • Naujų miškų auginimo ir naudojimo technologijų, skirtų kokybiškos medienos išauginimui, tyrimai ir eksperimentavimas;
  • Duomenų, apie skirtinguose Lietuvos regionuose augančių įvairių medžių rūšių medienos savybes ir kokybę kaupimui, analizė ir sklaida.
 • Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorija.
  • Miško ekosistemų biologinės įvairovės, produktyvumo, tvarumo ir pokyčių klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis tyrimai.