Apie centrą

APC veiklos pagrindas yra tyrimų centro turima ir sukurta infrastruktūra bei sukauptos žinios Žemės ir miškų biologinių išteklių tvaraus panaudojimo mokslinių tyrimų srityse, kurias numatoma ir toliau plėtoti bei vystyti:

 • Ekologiškų vaisių, uogų ir daržovių maistinės bei juslinės kokybės tyrimai;
 • Alternatyvių ir netradicinių augalų (aliejinių moliūgų, judros, topinambo, dumplūnės, aktinidijų ir t.t.) kokybinių rodiklių tyrimai;
 • Perdirbimo produktų iš ekologiškos ir įprastai užaugintos žaliavos technologijų kūrimas;
 • Bioenergetinių išteklių kiekybinis ir kokybinis įvertinimas;
 • Efektyvus išteklių naudojimas siekiant konkurencingos žemės ūkio augalų gamybos;
 • Biogeninių elementų efektyvumo tyrimai;
 • Medienos ir jos produktų kokybės ir savybių įvertinimas ir kt.

Pagrindinės fundamentinių tyrimų kryptys:

 • Aplinkos (oro, vandens, dirvožemio, ekosistemų) ir žemės ūkio produktų kokybė;
 • Agrobiotechnologijos, augalų veislių kūrimas ir jų genetinio potencialo įvertinimas;
 • Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių panaudojimas;
 • Biomasės energetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai;
 • Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis.

Centro mokslinės veiklos kryptys:

 • Dirvožemio fizikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas;
 • Žemės ūkio ir miško augalų selekcijos, genetikos, biotechnologijos mokslinių pagrindų plėtojimas, naujų augalų veislių kūrimas, Lietuvos Respublikos augalų genofondo tyrimai bei plėtra;
 • Žemės ūkio ir miško augalų biologijos dėsningumų tyrimai, kokybę ir produktyvumą lemiančių agrobiologinių sistemų modeliavimas;
 • Žemės ūkio ir miško augalų mikrobiologijos, patologijos, patogenezės kontrolės, augalinių žaliavų ir produktų toksikologijos tyrimai;
 • Žemės ūkio ir miško augalų produktų perdirbimo procesų ir saugojimo būdų modeliavimas bei optimizavimas, augalinių maisto produktų sauga ir kontrolė, sodo bei daržo augalų biologiškai aktyvių medžiagų natūralioje ir perdirbtoje produkcijoje tyrimai;
 • Agro- ir miško ekosistemų tvarumo tyrimai kintančio klimato sąlygomis;
 • Žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės sistemų tyrimai, socialinių bei ekonominių problemų tyrimai žemės ir miškų ūkio politikai formuoti.